O nas

Poznajmy się

Nauczanie jest naszą pasją, którą zawsze staramy się realizować solidnie, z jak największą starannością, na bazie rzetelnej wiedzy i doświadczenia, korzystając
z nowoczesnych sprawdzonych materiałów.

Dobrze wiemy, że nie wystarczy mówić po polsku, by umieć nauczać tego języka. Dlatego pracujemy wyłącznie z lektorami, którzy mają profesjonalne przygotowanie zawodowe: ukończone Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego
lub specjalizację z tego kierunku na filologii polskiej.

Sukces w nauce języka to nie tylko profesjonalna kadra. To także program nauczania skrojony na miarę, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.  Zawsze przed rozpoczęciem kursu określamy poziom kompetencji językowych, następnie tworzymy plan i dobieramy odpowiednie materiały. Gorąco zachęcamy naszych uczniów do zdawania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego i starannie przygotowujemy do nich.

Zależy nam na tym, aby cudzoziemcy jak najszybciej zaczęli porozumiewać się po polsku, dlatego w nauczaniu stosujemy podejście komunikacyjne. Przywiązujemy też dużą wagę do nauczania prawidłowej wymowy. Oprócz tego pomagamy zaaklimatyzować się w naszym kraju, przybliżając polską kulturę, zwyczaje i realia.

AB POLONIA organizuje także kursy języków obcych dla Polaków (angielskiego, niemieckiego i innych), indywidualne oraz grupowe, na wszystkich poziomach zaawansowania.

Po zakończeniu każdego etapu nauczania wystawiamy certyfikat Centrum Językowego AB POLONIA, określający czas trwania kursu, liczbę odbytych godzin i obecny poziom kompetencji językowych według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

FORMY NAUCZANIA:

  • kursy grupowe
  • kursy indywidualne
  • intensywne kursy wakacyjne
  • weekendy z językiem polskim

Serdecznie zapraszamy!