Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego

Kilka razy w roku w Polsce i za granicą odbywają się państwowe egzaminy certyfikatowe
z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C2. Mogą do nich przystąpić cudzoziemcy oraz Polacy mieszkający na stałe poza Polską. Egzaminy przeprowadzane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
a uzyskany certyfikat jest jedynym państwowym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego.

Podczas egzaminu ocenia się: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczną, rozumienie tekstów pisanych, pisanie i mówienie. Aby uzyskać pozytywną ocenę,
w każdej z pięciu części egzaminu trzeba zdobyć minimum 60% punktów.

Certyfikat językowy wymagany jest od cudzoziemców, którzy pracują w Polsce,
np. w placówkach medycznych (B1), służbie cywilnej (B2), w branży obrotu nieruchomościami (C2), w wielu firmach. Posiadanie certyfikatu zwalnia obcokrajowców chcących studiować w Polsce z kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów,
a także z pewnością jest ogromnym atutem podczas ubiegania się o pracę w Polsce.